Our Savior Lutheran
Church & School Staff
  
Senior Pastor
 
(517) 882-8665  ext. 103
 
  
Principal
 
(517) 882-8665  ext. 212
 
 
Associate Pastor
 
(517) 882-8665  ext. 109
 
 
 
School Secretary
 
(517) 882-8665  ext. 200
  
Hmong Ministries
 
(517) 882-8665  ext. 104
 
  
Early Childhood Director
 
(517) 882-8665  ext. 108
 
 
 
 
(517) 882-8665  ext. 308
 
Preschool/Pre-Kindergarten Lead Teacher
 
(517) 882-8665  ext. 214
 
  
Minister of Music,
Music Teacher
 
(517) 882-8665  ext. 107
  
Preschool & Pre-Kindergarten 
Assistant Teacher 
 
(517) 882-8665  ext. 214
  
Business Manager
 
(517) 882-8665  ext. 102
Preschool/Pre-Kindergarten Lead Teacher
 
(517) 882-8665  ext. 106
 
 
Minister of Family Life,
Middle School Teacher
 
(517) 882-8665  ext. 105
 
Preschool & Pre-Kindergarten 
Assistant Teacher,
Extension Lead Teacher
 
(517) 882-8665  ext. 106
 
Administrative Assistant
 
(517) 882-8665  ext. 101
 
 
Kindergarten Teacher
 
(517) 882-8665  ext. 210
 
Communications Director
 
(517) 882-8665  ext. 242
 
  
Sarah Wagner
Kindergarten Aide
 
(517) 882-8665  ext. 210
  
Facilities Manager
 
(517) 882-8665
 
 
1st Grade Teacher
 
(517) 882-8665  ext. 201
 
Sharon Atkinson
Pastoral Care Assistant
 
(517) 882-8665
 
Librarian,
1st Grade Aide
 
(517) 882-8665  ext. 211
 
Pastor Kopper
Shut-In Visitation Pastor
 
(517) 882-8665
 
2nd Grade Teacher
 
(517) 882-8665  ext. 202
 
Technology Manager
 
(517) 882-8665 ext. 216
 
3rd Grade Teacher
 
(517) 882-8665  ext. 203
 
 
 
Church & School Receptionist
 
(517) 882-8665  ext. 100
0003
 
4th Grade Teacher
 
(517) 882-8665  ext. 204
 
Athletic Director
 
(517) 882-8665
 
5th Grade Teacher
 
(517) 882-8665  ext. 205
 
Food Service Director
 
(517) 882-8665  ext. 311
 
Middle School Teacher
 
(517) 882-8665 ext. 206
 
 
Beth Krause
Art Teacher
 
(517) 882-8665
 
 
Middle School Teacher
 
(517) 882-8665  ext. 207
 
 
Picture-Not-Available
 
 
Physical Education Teacher
 
(517) 882-8665
 
 
Middle School Teacher
 
(517) 882-8665  ext. 208
 
 
Picture-Not-Available
 
LSEM Teacher
 
(517) 882-8665
 
 
 
Courtney Mateer
Pre-Kindergarten Paraprofessional, Extension Assistant Teacher
 
(517) 882-8665  ext. 213
 
 
 
Scott Davis
Band Teacher
 
(517) 882-8665
 
Quinton Howard
Extension Assistant Teacher, Extended Care Program Staff
 
(517) 882-8665  ext. 213
 
Tam Cummings
Computer/Media Teacher
 
(517) 882-8665
 
Extension Assistant Teacher
 
(517) 882-8665  ext. 213
 
 
Victor Verhil
Extension Assistant Teacher
 
(517) 882-8665  ext. 213
 
Nate Lunstead
Extension Assistant Teacher
 
(517) 882-8665  ext. 213