Our Savior Lutheran
Church & School Staff
  0046
Senior Pastor
 
(517) 882-8665  ext. 103
 
  0009
 
(517) 882-3550  ext. 212
 
  0050
Hmong Ministries
 
(517) 882-8665  ext. 104
  0045
Debbie Walworth
School Secretary
 
(517) 882-3550  ext. 200
 
Vicar
 
(517) 882-8665  ext. 308
  0006
Windy Carroll
Early Childhood Director
 
(517) 882-3550  ext. 108
  0026
Minister of Music,
Music Teacher
 
(517) 882-8665  ext. 107
  0013
Sara DeYarmond
Preschool/Pre-Kindergarten Teacher
 
(517) 882-3550  ext. 214
  0028
Business Manager
 
(517) 882-8665  ext. 102
 0042 
Denise Spohn
Preschool & Pre-Kindergarten Aide
 
(517) 882-3550  ext. 214
 
0048
 
Minister of Family Life,
Middle School Teacher
 
(517) 882-8665  ext. 105
0004
 
Preschool/Pre-Kindergarten Teacher
 
(517) 882-3550  ext. 106
 
 
0043
 
Administrative Assistant
 
(517) 882-8665  ext. 101
 
 
Kelli Schaedig
Preschool & Pre-Kindergarten Aide
 
(517) 882-3550  ext. 106
0018
 
Communications Director
 
(517) 882-8665  ext. 100
 
0001
 
Kylie Allen
Kindergarten Teacher
 
(517) 882-3550  ext. 210
 
 
0041
  
Facilities Manager
 
(517) 882-8665
 
swagner
  
Sarah Wagner
Kindergarten Aide
 
(517) 882-3550  ext. 210
0002
 
Sharon Atkinson
Pastoral Care Assistant
 
(517) 882-8665
 
 

0014

Rachael Engelbrecht
1st Grade Teacher
 
(517) 882-3550  ext. 201
0049
 
Technology Manager
 
(517) 882-8665
 
 
 0029
Beth Krause
2nd Grade Teacher
 
(517) 882-3550  ext. 202
 
DSC_0419
 
Athletic Director
 
(517) 882-3550
 
 
 
3rd Grade Teacher
 
(517) 882-3550  ext. 203
 
  0027
Librarian,
2nd Grade Aide
 
(517) 882-3550  ext. 211
0003
 
4th Grade Teacher
 
(517) 882-3550  ext. 204
 
 DSC_0510
LSEM – Special Education
 
(517) 882-3550 ext. 216
 
5th Grade Teacher
 
(517) 882-3550  ext. 205
  0040
Food Service Director
 
(517) 882-3550  ext. 311
  0017
Middle School Teacher,
Assistant Principal
 
(517) 882-3550  ext. 206
 
  0024
Jane Haviland
Food Service Assistant
 
(517) 882-3550 
 
 
 0008
Middle School Teacher
 
(517) 882-3550  ext. 207
Picture-Not-Available
 
 
Spanish Teacher
 
(517) 882-3550 
 
MacKenzie Drinan
Middle School Teacher
 
(517) 882-3550  ext. 208
 
 
Band Teacher
 
(517) 882-3550 
 
 
0015
 
Jessica Goschka
Extended Care Staff
 
(517) 882-3550  ext. 213
Picture-Not-Available
 
 
Physical Education Teacher
 
(517) 882-3550 

0032

 
Marianna Lozano
Extended Care Staff
 
(517) 882-3550  ext. 213
 
 
 
Art Teacher
 
(517) 882-3550 
0025
 
Leona Herrin
Extended Care Staff
 
(517) 882-3550  ext. 213
Picture-Not-Available
 
Pat Maldanado
Computer Teacher
 
(517) 882-3550 
 
 
Amanda Pratt
 
Amanda Pratt
Extended Care Staff
 
(517) 882-3550  ext. 213
 
 
 
 
 
Olivia Pahl
 
Olivia Pahl
Extended Care Staff
 
(517) 882-3550  ext. 213